12 Ağustos 2016 Cuma

COST CONTROL PROSEDÜRLERİ

Günlük işler:
İşletmenin karlılığını yüksek standart ve kaliteye sadık kalarak maksimum hale getirmek için sıhhatli maliyet kontrol sistemleri saptanmalı, uygulaması sağlanmalı, kontrol edilip, denetlenmelidir,
Analizler yaparak ve raporlar hazırlayarak idarenin tüm kademelerine maliyetler ve problemler konusunda bilgi verilmelidir,
Malzeme alımları  konusunda öneriler sunulmalıdır,
Günlük tesellüm, ambar, depolama ve ambardan çıkışlar kontrol edilmelidir,
Yemek ve barlar porsiyon ve reçete kontrolleri yapılmalıdır,
Departmanlar arası transfer, zayiatların ve iadelerin bilgisayar girişi günlük olarak yapılmalıdır,
Barlar satış noktalarından gelen satış miktarları  gece  sonu sayımlarının bilgisayara işlenerek, stoklardan düşümü sağlanmalıdır,
Günlük depodan gelen irsaliye, fatura ve ambar çıkış fişlerinin kontrolü yapılmalı; bu işlem tamamlandıktan sonra fatura girişleri onaylanarak muhasebeye teslim edilmelidir. Depodan barlara talep fişleri ile barlara çıkan içkilerin günlük olarak ilgili barlara girişleri yapılmalı,gece sonu yapılan bar sayımlarına göre barların artısı ve eksisi kontrol edilmelidir.
İşletmenin günlük gelir,gider miktarları ile girişlerinin (Guruplandırılmış sayı ve TL tutarlarını daha önceki yıllara göre performansının karşılaştırıldığı günlük analizlerin içinde bulunduğu Günlük Durum Raporu çıkarılmalıdır.
İşletmede yapılan Özel Gecelere müteakip gün sonunda  maliyetleri çıkarılmalıdır.
Departmanların talep fişleri en geç saat 10:00’ a kadar onaylanarak, talep fişlerinde gereksiz veya fazla olan malzemeler  varsa iptali,
Günlük rutin olarak satış noktaları ve diğer departmanların kontrolleri ve denetlemesi     yapılmalıdır,
Günlük araç km.’leri tutulmalı ve kontrol edilmelidir,
Günlük elektrik, mazot ve su sarfiyatı takip edilmelidir,
Akaryakıt giderleri harcama yerlerine göre hesaplanmalıdır,
Günlük kişi başı gelirleri departmansal olarak hazırlanmalıdır.
Tüm tesisteki gelir kalemleri ve prosedürleri izlenmeli, aksaklıklar, yanlışlıklar ve eksiklikler rapor edilmelidir.Misafir şikayet ve beklentileri dikkate alınmalıdır.

Haftalık İşler :
Menü planlaması yapılmalıdır,
Maliyet ve fiyatlandırma çalışmaları yapılmalıdır,
Ara dönem bar sayımları yapılmalıdır.

Aylık İşler :
Fiyatlandırma ve maliyet çalışmaları yapılmalıdır,
Aylık tüm işletmenin yiyecek,içecek ve genel malzeme sayımları ve envanter çalışmaları yapılmalıdır,
Muhasebeye gerek hukuksal gerekse planlamaya (kar - zarar, bütçe ve bilanço) yardımcı olmak amacıyla envanter ve sayım sonuçları en geç ayın 2’sinde iletilmelidir,
Departmanların maliyet analizleri hazırlanarak, departmansal bazda envanter farkları belirlenmelidir,
Her üç ayın sonunda yapılan envanter çalışmaları  muhasebeye gönderilmelidir.