18 Ağustos 2016 Perşembe

cost controller görev tanımı

cost control, birim maliyeti hesaplamak, işletme faaliyetlerini kontrole yardımcı olmak, planlamaya yardımcı olmak, alınacak kararlara yardımcı
ulaşılan sonuçları ölçmek, periodik zamanlarda rapor hazırlamak, hedeflenen ile gerçekleşmesi beklenen sonuçlar arasındaki uyumsuzluk ortaya çıkacağı tahmin ediliyorsa önleyici önlemleri belirlemek, eğer uyumsuzluk ortaya çıkmışsa, düzeltici önlemleri ilgililere bildirmek demektir... 

formülü;

açılış stoku + alınan ürün - kapanış stoku = yiyecek maliyeti

olan maliyet kontrolü...